T: 06 232 333 11
E:

Cursus Access (2 dagen)

Cursus Access (2 dagen)

Access basisvaardigheden

 • Kennismaking Access (starten, schermopbouw, help gebruiken, afsluiten)
 • Databasebegrippen (tabellen, query's, formulieren, sleutels, normaliseren en andere objecten)
 • Gegevens muteren (records toevoegen, wijzigen, verwijderen, sorteren)
 • Het zoeken en vervangen van gegevens (door middel van jokers en filters)
 • Tabellen en databases openen en sluiten
 • Afdrukken van tabelgegevens

Access ontwerpen van tabellen

 • Maken van een database en tabel (velden, naam, type)
 • Primaire sleutels, tabeldefinities en hyperlinkvelden
 • Veldeigenschappen instellen (veldtype, veldgrootte, invoermasker, opzoeken velden)
 • Tabelontwerp bewerken (kopie maken, veldvolgorde aanpassen, velden verwijderen en toevoegen, veldtype en veldlengte wijzigen)
 • Indexeren (op één of meerdere velden, index verwijderen)

Access relationele databases en query's

 • Relationele database-theorie (één-op-één, één-op-veel, relaties definiëren, referentiële integriteit, trapsgewijs bijwerken en verwijderen)
 • Selectiequery (wizard, ontwerpweergave, records sorteren)
 • Selectiecriteria (enkelvoudig criterium, operatoren, samengestelde criteria, query's met meerdere tabellen)
 • Geavanceerde query's (parameters, rekenvelden, groepeerquery's, bijwerkquery's, verwijderquery's)
 • Query's en filters (spelregels, filters maken, filter opslaan als query, query als filter gebruiken)
 • Maken van kruistabelquery's

Access formulieren en rapporten

 • Formulieren maken (door autoformulier of Wizard)
 • Ontwerpweergave (schermonderdelen, besturingselementen selecteren en ordenen, tabvolgorde, besturingselementen uitlijnen)
 • Besturingselementen wijzigen en toevoegen
 • Hoofd/subformulier maken
 • Rapporten (Autorapport en Wizard)
 • Rapportontwerpweergave (schermonderdelen, rekenbesturingselementen toevoegen)
 • Grafieken maken en opmaak wijzigen
 • Etiketten maken

Access geavanceerde formulieren en rapporten

 • Geavanceerde formulieren
 • Keuzelijsten (typen, afhankelijke en niet-afhankelijke waarden in de keuzelijst, relevante eigenschappen)
 • Keuzeknoppen en groepsvakken
 • Tabbesturingselement (toevoegen, eigenschappen instellen, volgorde tabs wijzigen)
 • Tabvolgorde
 • Expressies (rekencontrol maken, euro-omzetfunctie, opbouwfunctie gebruiken)
 • Draaitabellen maken en bewerken
 • Data Access-pagina's (eenvoudige pagina, pagina met groeperen en sorteren)

Access macro's

 • Macro's maken
 • Macro-acties (afdrukken formuliergegevens, vensterbesturingen, meldingen, zoekacties)
 • Testen en uitvoeren van macro's (AutoExec macro's, schakelborden en opdrachtknoppen)

 

TOP