T: 06 232 333 11
E:

PowerPoint basiscursus

PowerPoint basiscursus

PowerPoint Basisvaardigheden

 • Starten en help gebruiken binnen PowerPoint
 • Vensteronderdelen van PowerPoint
 • Nieuwe presentatie maken en opslaan
 • Teksten aanmaken en bewerken (verschillende dia-indelingen, verplaatsen, wissen, invoegen, opslaan)
 • Verschillende weergaven kiezen (dia-, overzichts- en notitiepagina-weergave)
 • MS Office klembord
 • Werken met meerdere presentaties
 • Afdrukken en schermpresentaties
 • Opmaken van teksten (uitlijnen, regelafstand, opsommingstekens wijzigen, kleuren, sjabloon toepassen, illustraties toevoegen)

PowerPoint grafische objecten

 • Tekengereedschappen (objecten, overzicht gereedschappen, tekenen, objecten veranderen, verplaatsen en verwijderen)
 • Hulpmiddelen (raster, hulplijnen, automatisch uitlijnen)
 • Tekenobjecten opmaken (randen, kleuren, schaduw, 3-D, tekstverplaatsing)
 • Objecten groeperen en plaatsen (voor- en achtergrond, draaien en spiegelen, groeperen)
 • Bestaande afbeeldingen in een presentatie plaatsen en bewerken
 • Geavanceerde presentatie-mogelijkheden (overgangen, tijdsinstellingen, verschillende opbouwmogelijkheden, verbergen, actieknoppen, rechtermuisknop, presentatie portable maken)

PowerPoint hulpprogramma's en standaards

 • Modellen (dia-model, titelmodel, handout-model en notitie-model, modellen aanpassen en zelf maken)
 • Organigrammen (opbouwen, bewerken, opmaken, invoegen)
 • Grafieken maken (gegevens invoeren en bewerken, opmaken, importeren)
 • Grafieken opmaken (grafiektypen, kleurgebruik, titels, legenda, animatie)
 • Grafiekgegevens importeren (vanuit Excel, koppelingen realiseren en laten bijwerken)
 • Tabellen (tabeldia maken, gegevens invoeren en opmaken, tabelopmaak)
 • WordArt (WordArt-vormen, Werkbalk WordArt, animatie-effecten toevoegen)

PowerPoint integratie

 • MS Office Integratie (manieren om gegevens te delen, bestanden converteren of importeren, gegevens plakken, insluiten of koppelen)
 • Gegevens uitwisselen met Word (inhoud presentatie exporteren naar Word, inhoud presentatie aan Word-document koppelen, tabel uit Word in PowerPoint plakken of koppelen)
 • Gegevens uitwisselen met Excel (werkbladgegevens plakken, werkbladgegevens koppelen, grafiek plakken of koppelen)
 • Gegevens uitwisselen met Access (kopiëren en plakken van tabellen)
 • Internetgebruik (wat is het Internet, veel voorkomende termen, de integratie van Office en het Internet, Office Server Extensions, voordelen van OSE, webmappen)
 • PowerPoint en het Internet (de wizard AutoInhoud, opslaan als HTML-bestand, opties voor opslaan, de webpresentatie bekijken, hyperlinks en actieknoppen in presentaties, hyperlink instellen, actieknoppen invoegen, een PowerPointpresentatie op het World Wide Web plaatsen, online vergaderen

 

TOP