T: 06 232 333 11
E:

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Contactgegevens

Welling Computeropleidingen, Wildenborch 56,, 7006 HP Doetinchem, J. Welling, +31 (0)623233311,

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welling Computeropleidingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Welling Computeropleidingen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Welling Computeropleidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om onze dienstverlening op onze- of uw locatie uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Welling Computeropleidingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Welling Computeropleidingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Welling Computeropleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonlijke gegevens een termijn van maximaal 5 jaar tenzij wettelijk een kortere of langere termijn is voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Welling Computeropleidingen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Welling Computeropleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Welling Computeropleidingen uw persoonsgegevens niet aan andere derden tenzij wij hiervoor uw nadrukkelijke toestemming hebben.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Welling Computeropleidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Welling Computeropleidingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u en niet door iemand anders is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Welling Computeropleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

Copyright op deze website

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Welling Computeropleidingen is het niet toegestaan om deze website of de informatie op deze website op andere wijze te verveelvoudigen anders dan door het bekijken daarvan op een enkele computer of het printen van een enkele hardcopy. Framen van deze website is niet toegestaan.

Merken die door ons worden gebruikt

Alle merken en merkafbeeldingen op deze website zijn eigendom van de betreffende fabrikant en/of importeur, tenzij anders aangegeven.

Informatie op de website

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie. Welling Computeropleidingen doet haar uiterste best onjuistheden op deze website te voorkomen. Welling Computeropleidingen en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onjuiste informatie en/of de gevolgen van onjuiste informatie op deze website.

 

TOP